Hos os udgør forskningen grundlaget for den måde vi arbejder og tilgår opgaver på, ligesom vi selv bidrager med forskning indenfor blandt andet samarbejde på tværs, facilitering, og meget mere. Derfor udgiver vi løbende artikler i både nationale og internationale tidsskrifter.

Træningsforløb i På Tværs-modellen

Redskaber til at styrke samarbejdsprocesser i tværgående grupper

På træningsforløbet stiller vi skarpt på anvendelsen af På TVÆRS-modellen som diagnosticerings- og dialogredskab til at styrke samarbejdsprocesser i tværgående grupper. Vi arbejder med dynamikkerne i tværgående samarbejder baseret på de seks centrale elementer i På TVÆRS-modellen: Mål og formål; Vilje og motivation; Møderne; Mellemrummene; Tillid; og Relationelt kendskab.
Derudover arbejder vi på træningsforløbet med forståelsen af På TVÆRS-modellen som værktøj til at styrke det tværgående samarbejde, den praktiske anvendelse af modellen, diagnosetolkning, samt hvordan konkrete og kontekstspecifikke handlinger kan igangsættes på baggrund af diagnosen.

Undgå unødvendige hjørnespark

En guide til effektive tværgående møder

Når du nu igen-igen oplever at få flere afbud til det tværgående møde, som du med hiv og sving var lykkedes med at få koordineret, og når du på mødet endnu engang kan konstatere, at I ikke er kommet fremad med den fælles opgave siden sidste møde, så vil en del af forklaringen sandsynligvis kunne findes i den dialog, I har haft med hinanden.
I artiklen Undgå unødvendige hjørnespark giver vi vores bud på fire dialogrum, der er afgørende for jeres commitment til den fælles opgave og jeres effektivitet i mellemrummene og introducerer konkrete metoder til styrket tværgående dialog.

På Tværs-modellen

Selvdiagnosticeringsværktøj og handlemuligheder til tværgående samarbejde

På TVÆRS-modellen er et selvdiagnosteringsværktøj, der kan anvendes til at tage temperaturen på det tværgående samarbejde, og kommer omkring temaer som jeres møder, tilliden i gruppen, mellemrummene, mål og formål med jeres arbejde, mm. Alt efter hvad diagnosen peger på i din tværgående gruppe, tilbyder værktøjet konkrete handlingsforslag, der kan styrke samarbejdet på lige præcis de områder, som I har behov for.
Har du lyst til at blive klogere på På TVÆRS-modellen kan du læse et uddrag af den her. Vi tilbyder også et træningsforløb, hvor du opnår viden om og praktisk erfaring med anvendelsen af værtøjet og igangsættelse af handlinger til styrket tværgående samarbejde. Kontakt Helle for mere information.

Ledelse på tværs: Vi vil gerne – men vi magter det ikke

Annemette Digmann & Jacob Høj Jørgensen

Gennem en årrække har vi gennemført adskillige aktionsforskningsforløb sammen med tværsektorielle ledergrupper, der har behov for at samarbejde på tværs, hvis de skal lykkes med at løse opgaver for borgerne. Det er krævende og komplekst at lede på tværs af fag, afdelinger og sektorer.
I denne artikel beskriver vi både nogle af de vanskeligheder, parterne møder og hvordan de i fællesskab overvinder udfordringerne. Afslutningsvis bidrager vi med en række anbefalinger til kommende tværsektorielle samarbejder.

På tværs. Grænsekrydsende ledelse og samarbejde

Jacob Høj Jørgensen, Annemette Digmann, Karen Ingerslev og Per Bo Nørgaard Andersen

Samarbejde på tværs af sektorer, afdelinger og fag – og sammen med borgerne – er en nødvendighed, når vi vil sikre, at en borger ikke bliver tabt mellem flere fag og sektorer, at ressourcer ikke går til spilde, og at vi når de ønskede resultater. Men det er ikke let at arbejde på tværs!
Bogen er en brugsbog, der skal gøre det til en naturlig del af lederes og fagprofessionelles hverdag at lede og samarbejde på tværs, hvadenten de allerede har opgaver, der fører dem på tværs af grænser, eller brænder for at komme i gang med arbejdet.