Hos os udgør forskningen grundlaget for den måde vi arbejder og tilgår opgaver på, ligesom vi selv bidrager med forskning indenfor blandt andet samarbejde på tværs, facilitering, og meget mere. Derfor udgiver vi løbende artikler i både nationale og internationale tidsskrifter.

Kill the losers!

Hvor i alverden bliver resultaterne fra innovationsprojekterne af?

Undrer du dig over, hvor resultaterne fra innovationsprojekter bliver af? Eller hvorfor virksomhedens eller iværksætterens innovationspotentiale aldrig blev realiseret?
En stor del af forklaringen ligger hos dig selv og den strategi du bruger i valget af hvem du sætter pengene på – “the chosen one”. Som artiklen beskriver er det en pick the winner-strategi, og det er præcis den forkerte måde at gribe det an på, hvis du vil se resultater og innovation. I artiklen får du et bud på, hvad du skal gøre i stedet.

Demokratisk (ud)dannelse i elevråd

Anvisninger til understøttelse af elevrådenes kompetencer til at inddrage og handle

I foråret 2018 tog Skanderborg Gymnasium og Skanderborg-Odder Center for Uddannelse initiativ til en elevrådsdag, hvor elevrådene blev oplært i og fik lov til at afprøve metoder og værktøjer, som kan hjælpe dem i deres elevrådsarbejde, og samtidig hæve udviklings- og innovationshøjden i elevrådenes tiltag. Vi har sammen med rektor Jakob Thulesen Dahl skrevet lidt om nogle af de problemstillinger, vi arbejdede med på dagen, og giver samtidig anvisninger til at håndtere dem – anvisninger, der udspringer af såvel vores viden og erfaring med udvikling og innovation, som af elevernes egne refleksioner og erkendelser.

Undgå unødvendige hjørnespark

En guide til effektive tværgående møder

Når du nu igen-igen oplever at få flere afbud til det tværgående møde, som du med hiv og sving var lykkedes med at få koordineret, og når du på mødet endnu engang kan konstatere, at I ikke er kommet fremad med den fælles opgave siden sidste møde, så vil en del af forklaringen sandsynligvis kunne findes i den dialog, I har haft med hinanden.
I artiklen Undgå unødvendige hjørnespark giver vi vores bud på fire dialogrum, der er afgørende for jeres commitment til den fælles opgave og jeres effektivitet i mellemrummene og introducerer konkrete metoder til styrket tværgående dialog.

På Tværs-modellen

Selvdiagnosticeringsværktøj og handlemuligheder til tværgående samarbejde

På TVÆRS-modellen er et selvdiagnosteringsværktøj, der kan anvendes til at tage temperaturen på det tværgående samarbejde, og kommer omkring temaer som jeres møder, tilliden i gruppen, mellemrummene, mål og formål med jeres arbejde, mm. Alt efter hvad diagnosen peger på i din tværgående gruppe, tilbyder værktøjet konkrete handlingsforslag, der kan styrke samarbejdet på lige præcis de områder, som I har behov for.
Har du lyst til at blive klogere på På TVÆRS-modellen kan du læse et uddrag af den her. Vi tilbyder også et træningsforløb, hvor du opnår viden om og praktisk erfaring med anvendelsen af værtøjet og igangsættelse af handlinger til styrket tværgående samarbejde. Kontakt Helle for mere information.

Ledelse på tværs: Vi vil gerne – men vi magter det ikke

Annemette Digmann & Jacob Høj Jørgensen

Gennem en årrække har vi gennemført adskillige aktionsforskningsforløb sammen med tværsektorielle ledergrupper, der har behov for at samarbejde på tværs, hvis de skal lykkes med at løse opgaver for borgerne. Det er krævende og komplekst at lede på tværs af fag, afdelinger og sektorer.
I denne artikel beskriver vi både nogle af de vanskeligheder, parterne møder og hvordan de i fællesskab overvinder udfordringerne. Afslutningsvis bidrager vi med en række anbefalinger til kommende tværsektorielle samarbejder.

På tværs. Grænsekrydsende ledelse og samarbejde

Jacob Høj Jørgensen, Annemette Digmann, Karen Ingerslev og Per Bo Nørgaard Andersen

Samarbejde på tværs af sektorer, afdelinger og fag – og sammen med borgerne – er en nødvendighed, når vi vil sikre, at en borger ikke bliver tabt mellem flere fag og sektorer, at ressourcer ikke går til spilde, og at vi når de ønskede resultater. Men det er ikke let at arbejde på tværs!
Bogen er en brugsbog, der skal gøre det til en naturlig del af lederes og fagprofessionelles hverdag at lede og samarbejde på tværs, hvadenten de allerede har opgaver, der fører dem på tværs af grænser, eller brænder for at komme i gang med arbejdet.