• “Jeg havde brug for sparring på et pilotprojekt, som jeg skulle gennemføre i perioden april 2014 – marts 2015. Jeg har haft nogle gode møder hos Delendorff, både før og efter afviklingen af pilotprojektet.

  En af aktiviteterne i pilotprojektet var at arrangere og afvikle en konference med potentiel kundegruppe og samarbejdspartnere. Jacob og Helle ydede uundværlig bistand i denne proces.

  Resultatet af rådgivningen hos Delendorff var, at konferencen blev en succes og jeg føler mig godt klædt på til at komme videre med processen på en ordentlig måde; det har givet mig en vis sikkerhed at få professionel rådgivning og vendt de vigtigste spørgsmål. Metoden hos Delendorff har ligeledes passet mig godt. Delendorffs perspektiv på mit projekt har hele tiden vekslet mellem det teoretiske og det praktiske. Samtidig er Delendorff dygtig til at se på de mere strukturelle og grundlæggende aspekter af projektet; det var meget brugbart at få et par friske øjne, der kan sætte alting i et nyt og uventet perspektiv.“

  – Thomas Olesen, iværksætter

 • “Dansk Industri har samarbejdet med Jacob Høj Jørgensen, Delendorff Advisory gennem flere år, hvor han har afholdt workshops (og underholdt) i kreativitet og idéudvikling.

  Jacob er en blændende formidler og igangsætter.
  Hans foredrag veksler afbalanceret mellem teoretiske indlæg, øvelser, jokes i øjenhøjde med deltagerne. Det komplicerede stof bliver nærværende – idéudvikling, kreativitet og innovation bliver konkret og inspirerende…

  Og så er han hylende morsom og en usædvanlig rar og stabil samarbejdspartner.”

  – Morten Schwarz Lausten, DI

 • “Vi har i efteråret 2018 gjort brug af På Tværs-modellen med hjælp fra Delendorff Advisory, i forbindelse med at understøtte det tværgående samarbejde i et komplekst projekt med mange partnere. Vi kunne i forløbet se, at modellen hjalp arbejdsgrupperne til at blive skarpe på, hvad deres udfordringer er. Det var en øjenåbner for mange og en mulighed for at drøfte både, hvad de sammen er gode til og knap så gode til. Modellen gør det legitimt at have udfordringer i samarbejdet og sætte ord herpå. Modellen lader ikke brugeren i stikken, men anviser nogle praktiske og realistiske handlingsmuligheder uden at frasige lokale/individuelle forskelle. Mange deltagere gik op i modellen med stor energi på den afholdte workshop, og var fyldt med lyst til at anvende modellen sammen med de, der ikke var tilstede, når de kom ”hjem” til deres respektive tværgående samarbejder. Flere har derfor efterspurgt mulighed for opfølgning i På Tværs-modellen. Der er ingen tvivl om, at det vil gavne dette tværgående projekt, i dets formål, hvis samarbejdsgrupperne fortsætter med at anvende og ”tænke” i På Tværs-modellens muligheder”

  – Annemarie Elverum, Erhvervshus Midtjylland

 • “Etnisk Erhvervsfremme har brugt Delendorffs målgruppeundersøgelse som retningspil, da vi skulle prioritere indsatsen.

  Det har været særdeles brugbart i samspillet med vores vigtigste interessenter Erhvervsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet og de lokale erhvervsserviceenheder i København, Slagelse, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg.

  Vi har oplevet Delendorff som sikker på hånden ift. metode og videnskabelighed og er meget tilfredse med koblingen til de danske og internationale undersøgelser inden for samme område. Jeg kan kun give min varmeste anbefaling.”

  – Mette Boel, centerleder Etnisk Erhvervsfremme

 • “Delendorff giver en yderst kompetent sparring til metoder, udfordringer, ideer og planlægning af innovationsprocesser.

  I sparringen er der en tydelig fokus på den virkelighed vi står i, ligesom Delendorff meget flot og passende fanger og håndterer forskellige perspektiver og stemninger i kommunikative og kreative processer.
  Hjælpen fra Delendorff underbygges af stor teoretisk viden og erfaring med innovation – fremsat med relevante og illustrative fortællinger.
  Opsamlinger fra workshops er så præcise og nuancerede, at de kan bruges direkte i det videre arbejde.

  Jeg kan varmt anbefale Delendorff Advisory i innovationsprocesser.”

  – Birthe Lodahl Haxholk, projektleder Slip Sundheden Fri

Aarhus Universitetshospital
Regionshospital Randers
Norddjurs Kommune
IDA
Hospitalsenheden Vest
Hospitalsenhed Midt
FFI
Chulalongkorn