Hvis du har behov for nye perspektiver og et solidt datagrundlag inden du træffer beslutninger og prioriterer i en kompliceret problemstilling, kræver det ofte et grundigt analysearbejde. Vi har gennem en bred portefølje af forskningsprojekter og analyseopgaver oparbejdet stor erfaring med at anvende eksplorative metodedesigns i praksis. Uanset om det handler om større tryghed i hjemmet for KOL-patienter, forbedret palliativ indsats for kronisk syge, generationsskifte i landbruget eller fremme af internationale iværksættere i Danmark, har vores forskning og analyse bidraget til nye perspektiver og mere værdiskabende prioriteringer indenfor området.