Hvert år holder vi mange foredrag og oplæg om innovation og udvikling med en varighed fra 20 min til 3 timer. Temaerne for oplæg og foredrag kan være brugerdreven innovation, patientinvolvering, kreativitet og idéudvikling, forretningsudvikling med kunden i centrum, ledelse i netværk, mv. Alle oplæg tilrettelægges ud fra målgruppen, og er en blanding af akademiske bidrag, case erfaringer og humor.