Virksomhedsudvikling

Forretningsudvikling er et af vores store interesse- og erfaringsområder, og vi har siden 2010 haft mere end 200 virksomheder i kortere eller længerevarende udviklingsforløb. Vi arbejder med en tilgang vi kalder for handlingsorienteret forretningsudvikling, der sikrer dig en effektiv måde at komme fra målsætning til handling og konkrete resultater. Hvordan et virksomhedsforløb ser ud afhænger…

Forskning

Vores metodiske tilgang til opgaveløsningen er forskningsbaseret. Vi holder os opdateret på nyeste forskningsresultater indenfor vores arbejdsområder, er tilknyttede danske universiteter og samarbejder derudover med universiteter i Tyskland, USA, Japan og Thailand. Vores forskningsbaserede tilgang gør, og vi også selv løbende bidrager med publikationer. Det kan fx være om Lead Users; Grænsekrydsende ledelse i den…

Lead users i folkeskolen

Hvis I som skole ønske bedre brug af IT i og udenfor undervisningen, kan arbejdet med Lead Users være jeres vej til mere innovativ brug af IT. Lead Users er en særlig type elever, der ud over evne og interesse for IT, også indtager en særlig social position som gør, at de er bedre positionerede…

Forskningsbaseret analyse

Hvis du har behov for nye perspektiver og et solidt datagrundlag inden du træffer beslutninger og prioriterer i en kompliceret problemstilling, kræver det ofte et grundigt analysearbejde. Vi har gennem en bred portefølje af forskningsprojekter og analyseopgaver oparbejdet stor erfaring med at anvende eksplorative metodedesigns i praksis. Uanset om det handler om større tryghed i…

Workshops

Når opgaven kræver at vi kommer frem til konkret handling og får knyttet ny viden tæt til daglig praksis, er workshopformatet ofte et godt valg. En workshop vil typisk inkludere oplæg og udviklingsseancer, samt metoder og værktøjer I kan bruge efterfølgende. En workshop er din mulighed for at involvere andre end dig selv i udviklingen.…

Foredrag & Inspirationsoplæg

Hvert år holder vi mange foredrag og oplæg om innovation og udvikling med en varighed fra 20 min til 3 timer. Temaerne for oplæg og foredrag kan være brugerdreven innovation, patientinvolvering, kreativitet og idéudvikling, forretningsudvikling med kunden i centrum, ledelse i netværk, mv. Alle oplæg tilrettelægges ud fra målgruppen, og er en blanding af akademiske…