Vi mødes

Vi konceptudvikler

Vi laver en løsningsmodel

Vi løser opgaven

Vi når målet

Processen fra udfordring til løsning går gennem flere stadier. Vi starter med et uformelt møde med dig som kunde, hvor vi lytter med store ører og får en forståelse af, hvad du gerne vil opnå og hvorfor. Vi ved rigtig meget om metoder, værktøjer og processer, men det er DIG der er eksperten på dit behov og det er dig, løsningen skal komme til gavn.

Læs mere

Sammen fastlægger vi opgavens fokusområde og eventuelle udfordringer heri. Det tager vi med tilbage på kontoret, og bringer vores metoder og erfaringer i spil.

Det specifikke forslag drøfter vi med dig. Vi justerer og planlægger hvordan det skal gennemføres i praksis, så det også passer ind med den daglige drift, de personer der er vigtige at have med, og din organisations øvrige agenda.

Vi gennemfører processen og tilpasser lynhurtigt indhold og aktiviteter, så vi på den måde sørger for at du når dine mål – også selvom der indtræffer noget uforudset. Det gør der ofte!

Alt efter vores aftale kan du ved afslutningen modtage en samlet analyse når processen er gennemført, et forslag til indsatsområder du fremadrettet selv kan arbejde videre med eller måske har vi aftalt blot at tage en afsluttende snak, hvor vi giver sparring til, hvordan du kan komme videre i den ønskede retning.

Vi tilbyder

 • Forretningsudvikling

  Forretningsudvikling er et af vores store interesse- og erfaringsområder, og vi har siden 2010 haft mere end 200 virksomheder i kortere eller længerevarende udviklingsforløb. Vi arbejder med en tilgang vi kalder for handlingsorienteret forretningsudvikling, der sikrer dig en effektiv måde at komme fra målsætning til handling og konkrete resultater. Hvordan et virksomhedsforløb ser ud, afhænger af hvor din virksomhed er lige nu, og hvor du gerne vil hen. Vi spænder fra strategisk sparring med ledelsen, til inddragelse af medarbejdere i udviklingsprocesser, til håndholdt hjælp til at få brudt muren og tage det næste skridt.

  Forretningsudvikling
 • Workshops

  Når opgaven kræver at vi kommer frem til konkret handling og får knyttet ny viden tæt til daglig praksis, er workshopformatet ofte et godt valg. En workshop faciliteret af os vil typisk inkludere oplæg og udviklingsseancer, samt metoder og værktøjer I kan bruge efterfølgende. En workshop er din mulighed for at involvere andre end dig selv i udviklingen. Det kan være patienter ift. forbedring af udskrivningsprocessen, borgere ift. udvikling af bedre kommunale services, medarbejdere iht. bedre arbejdsgange, kunder iht. udvikling af nye produkter, og meget mere. Vi kan også tilrettelægge en række workshops for dig og dine medarbejdere/kolleger, så det får mere karakter af et undervisningsforløb.

  Workshops
 • Foredrag og inspirationsoplæg

  Hvert år holder vi mange foredrag og oplæg om innovation og udvikling med en varighed fra 20 min til 3 timer. Temaerne for oplæg og foredrag kan være samarbejde og ledelse på tværs, , patientinvolvering, kreativitet og idéudvikling, forretningsudvikling, ledelse i netværk, mv. Alle oplæg tilrettelægges ud fra målgruppen, og er en blanding af akademiske bidrag, case erfaringer og en god portion humor. Vi efterstræber også, at der indgår små øvelser undervejs i oplægget. På den måde bider de gode pointer sig bedre fast.

  Foredrag og inspirationsoplæg
 • Følgeforskning

  Vi har gennem de seneste år gennemført en række følgeforskningsprojekter, hvor vi har interesseret os for hvad der kendetegner det gode (og knapt så gode) samarbejde på tværs af organisationer, sektorer, eller blot afdelinger; og for hvordan man kan skabe blivende adfærdsændringer gennem den rette facilitering. Når vi laver følgeforskning, anvender vi et eksplorativt metodedesign, observerer virkeligheden som den er, og undersøger sammenhænge mellem intention og handling. I vores følgeforskningsindsatser arbejder vi oftest med et læringsspor, således at vi sikrer at den viden, der fremkommer gennem vores observationer på én gang kvalificeres af dem, der har mest viden om den kontekst den nye viden skal fungere i (jer selv!), og kommer ud i organisationen med det samme. Når vi afslutter følgeforskningsindsatser sætter vi en ære i, at den nye viden er operationaliseret og kan tages i anvendelse på mandag. Hvad interesserer du dig for?

  Følgeforskning
 • Organisationsudvikling

  Medarbejdere udgør en organisations største ressource, men det kræver ofte fokus og opmærksomhed at realisere medarbejdernes fulde potentiale. Vi tilrettelægger og faciliterer både mindre og større organisationsudviklingsforløb, som strækker sig over alt fra 1 måned til 1 år. Fokus afhænger af din organisations behov, men kan eksempelvis omhandle samarbejde på tværs, grænsekrydsende ledelse, forandringsprocesser eller innovation. Fælles for alle forløb er, at forløbet løbende tilpasses den udvikling, som din organisation gennemgår, med henblik på at sikre den størst mulige værdiskabelse. For os er refleksion og handling det, der tilsammen kan skabe forandringer og adfærdsændringer. Derfor designes alle forløb med rum til disse to elementer, for på den måde bedst muligt at understøtte udvikling, læring og forandring.

  Organisationsudvikling
 • Forskningsbaseret analyse

  Hvis du har behov for nye perspektiver og et solidt datagrundlag inden du træffer beslutninger og prioriterer i en kompliceret problemstilling, kræver det ofte et grundigt analysearbejde. Vi gennemfører alt fra mindre til større kvalitative analyseopgaver, og har gennem en bred portefølje af forskningsprojekter og analyseopgaver oparbejdet stor erfaring med at anvende eksplorative metodedesigns i praksis. Uanset om det handler om kortlægning af innovationsarbejdet i en større offentlig organisation, lokale vækstpotentialer i finanssektoren, større tryghed i hjemmet for KOL-patienter, forbedret palliativ indsats for kronisk syge eller fremme af internationale iværksættere i Danmark, har vores forskning og analyser bidraget til nye perspektiver og mere værdiskabende prioriteringer.

  Forskningsbaseret analyse