Vi mødes

Vi konceptudvikler

Vi laver en løsningsmodel

Vi løser opgaven

Vi når målet

Processen fra udfordring til løsning går gennem flere stadier. Vi starter med et uformelt møde med dig som kunde, hvor vi lytter med store ører og får en forståelse af, hvad du gerne vil opnå og hvorfor. Vi ved rigtig meget om metoder, værktøjer og processer, men det er DIG der er eksperten på dit behov og det er dig, løsningen skal komme til gavn.

Læs mere

Sammen fastlægger vi opgavens fokusområde og eventuelle udfordringer heri. Det tager vi med tilbage på kontoret, og bringer vores metoder og erfaringer i spil.

Det specifikke forslag drøfter vi med dig. Vi justerer og planlægger hvordan det skal gennemføres i praksis, så det også passer ind med den daglige drift, de personer der er vigtige at have med, og din organisations øvrige agenda.

Vi gennemfører processen og tilpasser lynhurtigt indhold og aktiviteter, så vi på den måde sørger for at du når dine mål – også selvom der indtræffer noget uforudset. Det gør der ofte!

Alt efter vores aftale kan du ved afslutningen modtage en samlet analyse når processen er gennemført, et forslag til indsatsområder du fremadrettet selv kan arbejde videre med eller måske har vi aftalt blot at tage en afsluttende snak, hvor vi giver sparring til, hvordan du kan komme videre i den ønskede retning.

Vi tilbyder

 • Foredrag og inspirationsoplæg

  Hvert år holder vi mange foredrag og oplæg om innovation og udvikling med en varighed fra 20 min til 3 timer. Temaerne for oplæg og foredrag kan være brugerdreven innovation, patientinvolvering, kreativitet og idéudvikling, forretningsudvikling med kunden i centrum, ledelse i netværk, mv. Alle oplæg tilrettelægges ud fra målgruppen, og er en blanding af akademiske bidrag, case erfaringer og humor.

  Foredrag og inspirationsoplæg
 • Workshops

  Når opgaven kræver at vi kommer frem til konkret handling og får knyttet ny viden tæt til daglig praksis, er workshopformatet ofte et godt valg. En workshop vil typisk inkludere oplæg og udviklingsseancer, samt metoder og værktøjer I kan bruge efterfølgende. En workshop er din mulighed for at involvere andre end dig selv i udviklingen. Det kan være patienter ift. forbedring af udskrivningsprocessen, borgere ift. udvikling af bedre kommunale services, medarbejdere iht. bedre arbejdsgange, kunder iht. udvikling af nye produkter, og meget mere.

  Workshops
 • Lead users i folkeskolen

  Hvis I som skole ønske bedre brug af IT i og udenfor undervisningen, kan arbejdet med Lead Users være jeres vej til mere innovativ brug af IT. Lead Users er en særlig type elever, der ud over evne og interesse for IT, også indtager en særlig social position som gør, at de er bedre positionerede ift. at udbrede en kreativ brug af IT. Med forskningsbaserede og praksisafprøvede værktøjer kan vi identificere Lead Userne blandt dine elever, så du og din skole kan få meget mere ud af nyt eller eksisterende IT-udstyr.

  Lead users i folkeskolen
 • Forskning

  Vores metodiske tilgang til opgaveløsningen er forskningsbaseret. Vi holder os opdateret på nyeste forskningsresultater indenfor vores arbejdsområder, er tilknyttede danske universiteter og samarbejder derudover med universiteter i Tyskland, USA, Japan og Thailand. Vores forskningsbaserede tilgang gør, og vi også selv løbende bidrager med publikationer. Det kan fx være om Lead Users; Grænsekrydsende ledelse i den offentlige sektor; Facilitering af innovationsprocesser; Brugerdreven Innovation, m.v.

  Forskning
 • Virksomhedsudvikling

  Forretningsudvikling er et af vores store interesse- og erfaringsområder, og vi har siden 2010 haft mere end 200 virksomheder i kortere eller længerevarende udviklingsforløb. Vi arbejder med en tilgang vi kalder for handlingsorienteret forretningsudvikling, der sikrer dig en effektiv måde at komme fra målsætning til handling og konkrete resultater. Hvordan et virksomhedsforløb ser ud afhænger af hvor din virksomhed er lige nu, og hvor du gerne vil hen.

  Virksomhedsudvikling
 • Forskningsbaseret analyse

  Hvis du har behov for nye perspektiver og et solidt datagrundlag inden du træffer beslutninger og prioriterer i en kompliceret problemstilling, kræver det ofte et grundigt analysearbejde. Vi har gennem en bred portefølje af forskningsprojekter og analyseopgaver oparbejdet stor erfaring med at anvende eksplorative metodedesigns i praksis. Uanset om det handler om større tryghed i hjemmet for KOL-patienter, forbedret palliativ indsats for kronisk syge, generationsskifte i landbruget eller fremme af internationale iværksættere i Danmark, har vores forskning og analyse bidraget til nye perspektiver og mere værdiskabende prioriteringer indenfor området.

  Forskningsbaseret analyse