Forskningsbaseret analyse

Forskningsbaseret analyse Hvis du har behov for nye perspektiver og et solidt datagrundlag inden du træffer beslutninger og prioriterer i en kompliceret problemstilling, kræver det ofte et grundigt analysearbejde. Vi gennemfører alt fra mindre til større kvalitative analyseopgaver, og har gennem en bred portefølje af forskningsprojekter og analyseopgaver oparbejdet stor erfaring med at anvende eksplorative…

Details

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling Medarbejdere udgør en organisations største ressource, men det kræver ofte fokus og opmærksomhed at realisere medarbejdernes fulde potentiale. Vi tilrettelægger og faciliterer både mindre og større organisationsudviklingsforløb, som strækker sig over alt fra 1 måned til 1 år. Fokus afhænger af din organisations behov, men kan eksempelvis omhandle samarbejde på tværs, grænsekrydsende ledelse, forandringsprocesser…

Details

Forretningsudvikling

Forretningsudvikling Forretningsudvikling er et af vores store interesse- og erfaringsområder, og vi har siden 2010 haft mere end 200 virksomheder i kortere eller længerevarende udviklingsforløb. Vi arbejder med en tilgang vi kalder for handlingsorienteret forretningsudvikling, der sikrer dig en effektiv måde at komme fra målsætning til handling og konkrete resultater. Hvordan et virksomhedsforløb ser ud, afhænger af…

Details

Følgeforskning

Følgeforskning Vi har gennem de seneste år gennemført en række følgeforskningsprojekter, hvor vi har interesseret os for hvad der kendetegner det gode (og knapt så gode) samarbejde på tværs af organisationer, sektorer, eller blot afdelinger; og for hvordan man kan skabe blivende adfærdsændringer gennem den rette facilitering. Når vi laver følgeforskning, anvender vi et eksplorativt…

Details

Workshops

Workshops Når opgaven kræver at vi kommer frem til konkret handling og får knyttet ny viden tæt til daglig praksis, er workshopformatet ofte et godt valg. En workshop faciliteret af os vil typisk inkludere oplæg og udviklingsseancer, samt metoder og værktøjer I kan bruge efterfølgende. En workshop er din mulighed for at involvere andre end…

Details

Foredrag og inspirationsoplæg

Foredrag og inspirationsoplæg Hvert år holder vi mange foredrag og oplæg om innovation og udvikling med en varighed fra 20 min til 3 timer. Temaerne for oplæg og foredrag kan være samarbejde og ledelse på tværs, , patientinvolvering, kreativitet og idéudvikling, forretningsudvikling, ledelse i netværk, mv. Alle oplæg tilrettelægges ud fra målgruppen, og er en…

Details