“Jeg havde brug for sparring på et pilotprojekt, som jeg skulle gennemføre i perioden april 2014 – marts 2015. Jeg har haft nogle gode møder hos Delendorff, både før og efter afviklingen af pilotprojektet. En af aktiviteterne i pilotprojektet var at arrangere og afvikle en konference med potentiel kundegruppe og samarbejdspartnere. Jacob og Helle ydede uundværlig bistand…

Details

“Dansk Industri har samarbejdet med Jacob Høj Jørgensen, Delendorff Advisory gennem flere år, hvor han har afholdt workshops (og underholdt) i kreativitet og idéudvikling. Jacob er en blændende formidler og igangsætter. Hans foredrag veksler afbalanceret mellem teoretiske indlæg, øvelser, jokes i øjenhøjde med deltagerne. Det komplicerede stof bliver nærværende – idéudvikling, kreativitet og innovation bliver…

Details

“Vi har i efteråret 2018 gjort brug af På Tværs-modellen med hjælp fra Delendorff Advisory, i forbindelse med at understøtte det tværgående samarbejde i et komplekst projekt med mange partnere. Vi kunne i forløbet se, at modellen hjalp arbejdsgrupperne til at blive skarpe på, hvad deres udfordringer er. Det var en øjenåbner for mange og en…

Details

“Etnisk Erhvervsfremme har brugt Delendorffs målgruppeundersøgelse som retningspil, da vi skulle prioritere indsatsen. Det har været særdeles brugbart i samspillet med vores vigtigste interessenter Erhvervsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet og de lokale erhvervsserviceenheder i København, Slagelse, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg. Vi har oplevet Delendorff som sikker på hånden ift. metode og videnskabelighed og er meget tilfredse med…

Details

“Delendorff giver en yderst kompetent sparring til metoder, udfordringer, ideer og planlægning af innovationsprocesser. I sparringen er der en tydelig fokus på den virkelighed vi står i, ligesom Delendorff meget flot og passende fanger og håndterer forskellige perspektiver og stemninger i kommunikative og kreative processer. Hjælpen fra Delendorff underbygges af stor teoretisk viden og erfaring…

Details