Organisationsudvikling

Medarbejdere udgør en organisations største ressource, men det kræver ofte fokus og opmærksomhed at realisere medarbejdernes fulde potentiale. Vi tilrettelægger og faciliterer både mindre og større organisationsudviklingsforløb, som strækker sig over alt fra 1 måned til 1 år. Fokus afhænger af din organisations behov, men kan eksempelvis omhandle samarbejde på tværs, grænsekrydsende ledelse, forandringsprocesser eller innovation. Fælles for alle forløb er, at forløbet løbende tilpasses den udvikling, som din organisation gennemgår, med henblik på at sikre den størst mulige værdiskabelse. For os er refleksion og handling det, der tilsammen kan skabe forandringer og adfærdsændringer. Derfor designes alle forløb med rum til disse to elementer, for på den måde bedst muligt at understøtte udvikling, læring og forandring.