Foredrag og inspirationsoplæg

Hvert år holder vi mange foredrag og oplæg om innovation og udvikling med en varighed fra 20 min til 3 timer. Temaerne for oplæg og foredrag kan være samarbejde og ledelse på tværs, , patientinvolvering, kreativitet og idéudvikling, forretningsudvikling, ledelse i netværk, mv. Alle oplæg tilrettelægges ud fra målgruppen, og er en blanding af akademiske bidrag, case erfaringer og en god portion humor. Vi efterstræber også, at der indgår små øvelser undervejs i oplægget. På den måde bider de gode pointer sig bedre fast.