Følgeforskning

Vi har gennem de seneste år gennemført en række følgeforskningsprojekter, hvor vi har interesseret os for hvad der kendetegner det gode (og knapt så gode) samarbejde på tværs af organisationer, sektorer, eller blot afdelinger; og for hvordan man kan skabe blivende adfærdsændringer gennem den rette facilitering. Når vi laver følgeforskning, anvender vi et eksplorativt metodedesign, observerer virkeligheden som den er, og undersøger sammenhænge mellem intention og handling. I vores følgeforskningsindsatser arbejder vi oftest med et læringsspor, således at vi sikrer at den viden, der fremkommer gennem vores observationer på én gang kvalificeres af dem, der har mest viden om den kontekst den nye viden skal fungere i (jer selv!), og kommer ud i organisationen med det samme. Når vi afslutter følgeforskningsindsatser sætter vi en ære i, at den nye viden er operationaliseret og kan tages i anvendelse på mandag. Hvad interesserer du dig for?