“Det er helt klart en stor hjælp vi har modtaget fra vores konsulentteam, der har hjulpet os til at fokusere på at navigere i retninger, vi ellers ikke var kommet i nærheden af. Samtidig er vi blevet præsenteret for gode værktøjer, som vi har kunnet arbejdet med, og som har været af betydelig styrke.

Udover casen med Everuse har vi samtidig og i flere omgange også drøftet virksomhedens overordnede forretningsmodel, og det har så afgjort været godt.

Det er vores vurdering, at samarbejdet samlet set har været værdifuldt – både ift. projektet her, men også for virksomhedens fortsatte færd.”