“Vi er en virksomhed i udvikling med mange aktiviteter og projekter. Vi har en klar strategi for hvad vi vil som virksomhed og som mennesker, og har gennem hele opbygningen af vores virksomhed haft et stort fokus på, hvordan vi kunne gøre det bedre og mere bæredygtigt.

Men det at have en sparringspartner med på vognen har skabt stor værdi. Konsulentteamet har stillet os spørgsmål og afkrævet os svar, og givet os en forståelsesramme for det vi allerede gør, så vi kan arbejde mere målrettet med det. I løbet af processen er nye idéer til et nyt forretningsområde dukket op, som vi har sparret med konsulenterne om. Det har givet os en retning for, hvordan vi kan arbejde videre med den nye produktlinje inden for re- og upcycling, så vi har en plan, og kan gå mere målrettet til udviklingen og implementeringen af de nye produkter.”