“Vi har i efteråret 2018 gjort brug af På Tværs-modellen med hjælp fra Delendorff Advisory, i forbindelse med at understøtte det tværgående samarbejde i et komplekst projekt med mange partnere. Vi kunne i forløbet se, at modellen hjalp arbejdsgrupperne til at blive skarpe på, hvad deres udfordringer er. Det var en øjenåbner for mange og en mulighed for at drøfte både, hvad de sammen er gode til og knap så gode til. Modellen gør det legitimt at have udfordringer i samarbejdet og sætte ord herpå. Modellen lader ikke brugeren i stikken, men anviser nogle praktiske og realistiske handlingsmuligheder uden at frasige lokale/individuelle forskelle. Mange deltagere gik op i modellen med stor energi på den afholdte workshop, og var fyldt med lyst til at anvende modellen sammen med de, der ikke var tilstede, når de kom ”hjem” til deres respektive tværgående samarbejder. Flere har derfor efterspurgt mulighed for opfølgning i På Tværs-modellen. Der er ingen tvivl om, at det vil gavne dette tværgående projekt, i dets formål, hvis samarbejdsgrupperne fortsætter med at anvende og ”tænke” i På Tværs-modellens muligheder”

– Annemarie Elverum, Erhvervshus Midtjylland