“Delendorff giver en yderst kompetent sparring til metoder, udfordringer, ideer og planlægning af innovationsprocesser.

I sparringen er der en tydelig fokus på den virkelighed vi står i, ligesom Delendorff meget flot og passende fanger og håndterer forskellige perspektiver og stemninger i kommunikative og kreative processer.
Hjælpen fra Delendorff underbygges af stor teoretisk viden og erfaring med innovation – fremsat med relevante og illustrative fortællinger.
Opsamlinger fra workshops er så præcise og nuancerede, at de kan bruges direkte i det videre arbejde.

Jeg kan varmt anbefale Delendorff Advisory i innovationsprocesser.”

– Birthe Lodahl Haxholk, projektleder Slip Sundheden Fri